AI i kreditbedömningar – risker och möjligheter

Artificiell intelligens (AI) kan vara ett kraftfullt verktyg i kreditbedömningar, men maskinen är aldrig smartare än datan som den matas med. - Risken är att dålig data gör att vi skalar upp och automatiserar system som tar fel beslut, säger Patrik Tran, civilingenjör och doktorand på Handelshögskolan i Stockholm.