Vikten av att vara ledig. På riktigt.

Att kunna jobba var som helst, hela tiden utan uttalad överenskommelse är en välbekant vardag för många inom IT- och telekombranschen. Att då mellan varven verkligen vara ledig, och vara ledig på riktigt, blir då än mer viktigt. När nu julen står för dörren finns därför anledning att rannsaka sig själv kring stress och arbetsbelastning. Här är fyra bra frågor att börja med.