Vd:ns vädjan fick fart på de anställda

När antalet anställda på IT-företaget Algoryxs växte kände vd:n Kenneth Bodin att han inte längre hann med att hålla koll på allt det som vanligtvis regleras i ett kollektivavtal. Han bad de anställda om hjälp vilket ledde till att Algoryx inte bara fick ett kollektivavtal utan även en mer engagerad personalstyrka.