"Techreform krävs för svensk utbildning"

Kompetensfrågan är extremt viktig och särskilt i IT & Telekom och handelsbranschen. Därför ordnade Unionen i juni ett livesänt samtal om hur kompetensförsörjningen ska tryggas i framtiden.