Unionens 4 förslag för en fungerande kompetensförsörjning

Digitalisering, automatisering och globalisering förändrar arbetsmarknaden i grunden. Kompetens blir lätt föråldrad och det som var standard igår kan inaktuellt imorgon. Livslångt lärande blir en nödvändighet för att hänga med i utvecklingen. Därför vill Unionen att det ska bli lättare för yrkesverksamma att vidareutbilda sig. Detta är inte minst viktigt för den så kompetenstörstande svenska techbranschen.