Kompetensbristen fortsätter spöka

Den svenska tillväxten är fortsatt relativt bra, men har mattats av, enligt Unionens senaste konjunkturprognos. Till nästa år tror man dock att kurvan kommer peka uppåt igen. För IT- och telekombranschen är kompetensbristen ett ihållande problem – som fortsätter att påverka utvecklingen negativt.