Så vill kvinnor att techbranschen ska vara

Fyra av tio kvinnor lämnar techbranschen, mycket på grund av den mansdominerade kulturen på arbetsplatserna. Därför samlades kvinnor inom branschen i Göteborg i oktober för att tillsammans starta samtalet och ta fram en lista med krav på hur branschen måste förändras för att de ska vilja stanna kvar.