Så optimerar du jobbsamarbete på distans

När vi samarbetar runt ett bord är informella signaler som hummanden, nickningar och riktade blickar viktiga för att arbetet ska fungera. Det här behöver därför visualiseras på något sätt när vi samarbetar på distans. Dessutom behöver vi kunna se om det är vår egen uppkoppling som skapar gnissel i samarbetet.