"Lång väg kvar till talande robotar"

Forskningsfältet "konversationell AI" handlar om att konstruera maskiner/algoritimer som inte bara kan svara på generiska kommandon utan även föra komplexa mänskliga samtal. Vi hälsade på hos Gabriel Skantze, professor på institutionen för tal, musik och hörsel vid KTH och ansvarig för det enda skandinaviska team som bjudits in till 2018 års upplaga av Amazons prestigefyllda Alexa Prize.