Kodstugor för unga tjejer en jätterörelse

IT-branschens arbetskraftsbehov är enormt och en väg framåt är att nå tjejer som vill lära sig programmering. Nu satsas det stort på många håll i landet. Unionen är mycket positiva till initiativen och menar att branschen inte kan vänta till dess att programmering som ämne i skolan gör tjejer mer intresserade.