Hausse för svenska datahallar: Men kommer strömmen räcka till?

Att datacenter och datahallar växer så det knakar är förstås bra för svensk tillväxt. Men samtidigt diskuteras allt mer hur de ska försörjas med el, inte minst efter den varma sommaren 2018 som fick oroliga röster att fråga sig om kylningen kan bli ett problem ur energiförsörjningssynpunkt. Och hur skiljer sig förutsättningarna mellan storstad och glesbygd? Vi frågade några av branschens experter.