”Ett bra samarbete är grunden för att det ska fungera”

På IT-konsultbolaget CGI konkurrerar Unionens klubbar och Sacos Akademikerföreningar om samma medlemmar, men har valt att samarbeta i ett koncernfack för allas bästa. Det är också tack vare Fackliga rådet som samarbetet utvecklas och just nu diskuterar man hur löneprocessen på företaget kan förbättras.