”Ett bra samarbete är grunden för att det ska fungera”

På IT-konsultbolaget CGI konkurrerar Unionens klubbar och Sacos Akademikerföreningar om samma medlemmar, men har valt att samarbeta i ett koncernfack för allas bästa. Det är också tack vare Fackliga rådet som samarbetet utvecklas och just nu diskuterar man hur löneprocessen på företaget kan förbättras.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?