Ericssons fack från hela världen möttes

När allt fler av Unionens medlemmar jobbar inom multinationella företag eller koncerner blir det viktigare att fackföreningarna i de olika länderna utbyter erfarenheter med varandra. Trots att man arbetar inom samma företag kan attityden till fackligt engagemang variera kraftigt. I september träffades Ericssonanställda från ett tiotal länder i det globala nätverket Ericsson Global Trade Union Network.