Darja Isaksson: ”Vi har lagt 400 miljoner på AI”

Vinnova har växlat upp sina satsningar på AI på senare år. Samtidigt är det viktigt att Sverige tar ett ledarskap i frågor som rör transparens och rättvisa, enligt Vinnovas generaldirektör Darja Isakssons. ”Det är inte bara en svensk fråga”, säger hon.