"Vi måste rusta kompetensen inför nästa lågkonjunktur"

Kompetensförsörjning är en ödesfråga för hela Sveriges konkurrenskraft och arbetsmarknad. Men hur ska vi säkra kompetensförsörjningen i en tid av globalisering och automatisering – och samtidigt rusta för nästa lågkonjunktur? Livslångt lärande är en nödvändighet för att hänga med i utvecklingen. Därför vill Unionen att det ska bli lättare för yrkesverksamma att vidareutbilda sig.