Produktionstaket nått i svensk industri

Den svenska tillväxten är fortsatt relativt bra, men mattas av i år, enligt Unionens senaste konjunkturprognos. Till nästa år tror man dock att kurvan kommer peka uppåt igen. Många av Unionenklubbarna inom Industri & Teknik tror att branschen kommer gå sämre det kommande halvåret, men det beror i hög utsträckning på att många företag inte kan öka produktionen ytterligare.