Tänk efter innan du avtalar bort övertidsersättning

Det är vanligt att avstå från övertidsersättning mot extra semester och lönepåslag, men risken är att det blir en dålig affär.