Sveriges arbetskraftskostnader i linje med jämförbara länder

Arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin är nära det västeuropeiska snittet. De ökade snabbt efter krisen, men har de senaste åren utvecklats i en lugnare takt, visar en ny rapport.