”Stort eget ansvar för kompetensutveckling”

Krista Andersson är klubbordförande på ABB i Västerås. Hon har varit förtroendevald i tjugo år, brinner verkligen för sitt fackliga uppdrag och känner i synnerhet ett stort engagemang kring kompetensutveckling. Ansvaret är delat, och den anställda måste själv ta ansvar för att målet uppnås, menar hon.