Så ska växthusutsläppen minska i tung industri

Användandet av fossila bränslen måste kraftigt reduceras. Inte minst inom den tunga industrin. Vi kollade hur långt företagen kommit hittills – och vad de har för strategi.