Så ska fler kvinnor lockas till ingenjörsyrket

Under de senaste tio åren har antalet kvinnliga studenter på landets civil- och högskoleingengörsprogram ökat. Men den här hösten har antalet nyantagna kvinnor sjunkit. Kjzal Kaldi på organisationen Womengineer ger sina bästa tips för att fler kvinnor ska lockas till ingenjörsyrket.

Text: Audrey Erath Illustration: Getty Images

Antalet nyantagna kvinnor på civil- och högskoleingengörsprogrammen har sjunkit hos såväl Kungliga Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola samt Luleå tekniska universitet jämfört med förra hösten.

Störst tapp hade Luleå tekniska universitet, där nyantagna kvinnor sjunkit från 25 till 20 procent.

– Jag tror inte att det är något speciellt som ligger bakom tappet, antagningssiffrorna har varierat väldigt mycket över åren. Det har varit svårt att få till en permanent ökning trots att vi har jobbat med att rekrytera kvinnliga studenter ända sedan 1980-talet, säger Erik Höglund, vikarierande rektor vid LTU.

Sjunkande siffror ett trendbrott

Höstens sjunkande siffror är ett trendbrott. De senaste tio åren har nämligen antalet kvinnliga ingenjörsstudenter på svenska lärosäten ökat från 24 till 29 procent.

– Vi fortsätter att göra olika insatser, nu ska vi göra en genusanalys av utbildningarnas kursinnehåll för att se om vi kan göra något för att öka attraktiviteten, säger Erik Höglund.

Dessutom har universitetets kvinnliga ingenjörsstudenter skapat ett nätverk som jobbar med ett projekt riktat mot kvinnliga gymnasieungdomar som man följer med spänning.

Erik Högberg menar att många har ett dimmigt begrepp om vad ingenjörer egentligen gör.

– Det är ju egentligen ett socialt och kreativt jobb som innebär många resor. Den bilden måste tränga igenom ännu starkare, säger Erik Höglund.

img-20170428-wa0005_1024_739x396.jpg

Kjzal Kaldi, projektledare på organisationen Womengineer, tror att en jämlik arbetsmarknad kan bidra till Sveriges utveckling.

Fördom att ingejörsyrket är maskulint arbete

Kjzal Kaldi, projektledare på organisationen Womengineer, är också inne på att kunskapen om vad en ingenjör gör och vem yrket passar måste breddas och spridas.

– En vanlig fördom är att det är ett maskulint arbete, att man jobbar fysiskt och måste vara stark.  Men det stämmer ju inte, du måste inte vara på ett visst sätt för att jobba som ingenjör, säger hon.

Womengineer är en ideell organisation som jobbar med att bredda bilden av yrket och deras långsiktiga mål är att det 2030 ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga.

– En jämlik arbetsmarknad tror vi kan bidra till Sveriges utveckling, att det kan innebära ett mer hållbart socialt samhälle, säger Kjzal Kaldi.

Förutom grund- och gymnasieskolor samt universitet har industriföretagen en viktig roll att förmedla att de vill ha mångfald, understryker hon.

Kjzal Kaldi har samlat sina fem bästa tips för att få fler kvinnor intresserade av ingenjörsyrket:

1. Nå ut med vad en ingenjör gör. Womengineers projekt IGEday går ut på att tjejer på gymnasiet ska få bekanta sig med ingenjörsyrket, där bland annat tekniska företag kopplas ihop med skolor på orten som kan visa vad yrket innebär.

2. Arbeta aktivt med att föreläsa för målgruppen och förmedla budskapet att man inte måste vara på ett visst sätt för att bli ingenjör.  

3. Förtydliga genom en jämställdhetsplan och visa att företaget är ute efter mångfald. Det skapar uppmärksamhet externt och får kvinnor att känna sig extra välkomna till företaget.

4. Samarbeta med ideella organisationer för att sprida ordet genom att byta resurser, bidra finansiellt eller starta projekt ihop.

5. För fram företagets egna kvinnliga förebilder, inte bara för att skapa extern uppmärksamhet utan också för att internt skapa en känsla av en jämställd arbetsplats. 

Sjunkande andel kvinnliga sökande

Under de senaste tio åren har antalet kvinnor som studerar på landets civil- och högskoleingenjörsprogram ökat från omkring 24 till 29 procent. Men när resultatet från den andra urvalsomgången stod klart visade det sig att andelen nyantagna kvinnor sjunkit hos såväl Kungliga Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola samt Luleå tekniska universitet jämfört med förra hösten. Störst är tillbakagången i Luleå, där andelen nyantagna kvinnor till ingenjörsprogrammen minskat från 25 till 20 procent.