Så har "svensk" mat blivit allt mer osvensk

Svensk livsmedelsproduktion genomgår en djupgående förändring. Globaliseringens vindar blåser och idag, drygt 20 år efter Sveriges inträde i EU, har mer än hälften av landets livsmedelsbolag sina huvudkontor utomlands. Vad får det för konsekvenser för branschen?