Så djup är sprickan mellan industrilobbyn och EU:s klimatkommissionär

EU:s klimatkommissionär vill skruva upp utsläppsminskningsmålet. Men varken industrin eller de mest klimatambitiösa EU-länderna är imponerade.