Minskat intresse för ingenjörsutbildningar

Intresset för ingenjörsutbildningar minskade till höstterminen 2019. Störst är tappet för högskoleingenjörsutbildningarna, där det var 12 procent färre behöriga sökande än i fjol.