Korttidsarbete för ökad konkurrenskraft

Den 10 augusti kommer det första delbetänkandet i tidigare IF Metall-ordföranden Anders Ferbes utredning om stöd till korttidsarbete. Förhoppningen är det redan nästa år ska finnas ett lagförslag som underlättar för företag att låta anställda gå ned i tid vid tillfälliga och oförutsedda efterfrågesvängningar.