Kompetensförsörjningen – en ödesfråga

Som en del av Industridagen i Linköping anordnade Unionen seminariet ”Digitaliseringen är här, var är lärosätena?”. I fokus stod ett samtal om vikten av att redan yrkesverksamma personer ska kunna vidareutbilda sig under den digitala omställning som just nu sker.