Kompetensförsörjningen – en ödesfråga

Som en del av Industridagen i Linköping anordnade Unionen seminariet ”Digitaliseringen är här, var är lärosätena?”. I fokus stod ett samtal om vikten av att redan yrkesverksamma personer ska kunna vidareutbilda sig under den digitala omställning som just nu sker.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?