"Insyn i företaget det viktigaste"

När Anders Igglund kom till aluminiumproducenten Kubal som miljöingenjör för ett par år sedan tyckte han genast att det saknades en lokal Unionen-klubb. Nu finns det en. För laboratorie- och miljöingenjören är det framför allt viktigt att de anställda kan få insyn i hur företaget styrs.