Industrirevolutionen HYBRIT kräver brett samhällsstöd

På ett seminarium som Unionen ordnade i Riksdagen presenterades HYBRIT, det historiskt storskaliga industriprojekt som ska göra svensk stålproduktion till världens mest miljövänliga. Det är SSAB som, tillsammans med Vattenfall och LKAB, vill införa revolutionerande teknik som dramatiskt minskar utsläppen av koldioxid och på sikt gör det möjligt att släcka den sista masugnen senast år 2045.