Hustillverkaren som driver inhouse-SFI

Bostadsutvecklaren OBOS behövde medarbetare till sina fabriker och såg potentialen i de nyanlända. För att skynda på processen att förbättra medarbetarnas kunskaper i svenska startade de en egen ”Svenska för invandrare”-utbildning.