Global påverkan försvårar för svenska löneökningar

När tiderna är goda brukar de anställda vanligtvis får ta del av företagets framgångar genom lite extra i lönekuvertet. Men trots rådande högkonjunktur har det blivit allt tuffare för fackklubbarna att förhandla fram extra löneutrymme i lönerevisionen. Enligt Unionen beror det här bland annat på att globala influenser sätter press på den svenska lönebildningsmodellen.