Europa storsatsar i den globala batterikampen

Batterier är en av nyckelkomponenterna för att kunna bygga en fossilfri framtid enligt EU-kommissionen och nu vill man ta täten i den globala batteriproduktionen som väntas generera 250 miljarder euro varje år. En nyckelpunkt i den europeiska strategin är att i denna tidiga fas inte driva på en specialisering utan istället samordna hela värdekedjan, från gruva till återvinning.