Är det dags för en robotskatt?

Microsoft-ikonen Bill Gates är han bara en av många som de senaste åren lyft frågan om inte inte de automatiska processer – eller ”robotar” – som ersätter mänskliga arbete också borde betala skatt. Så: borde de det? Hur, varför och vad betyder det ens? Tankesmedjan Fores blev så intresserad av frågan att de bjöd in till debatt. Här är några fyra punkter vi tar med oss från seminariet.