"Viktig del av den svenska partsmodellen"

Det var i mitten av 80-talet som det så kallade utvecklingsavtalet togs i bruk. En grundtanke med detta var att skapa starkare kunskapsband mellan anställda och företagsledning. Idag, drygt 30 år senare, är utvecklingsavtalet en självklar del av den svenska partsmodellen. Vi frågade några tunga branschaktörer vad de tycker att avtalet betyder och hur det används praktiskt 2019.