”Vi ska in i statsministerns regeringsförklaring”

En framtida lågkonjunktur kan slå extra hårt mot detaljhandeln i Sverige, och särskilt mot kvinnorna i branschen. Samtidigt utmanar e-handeln hela branschens struktur. Hur Unionen kan möta dessa utmaningar stod i fokus när Unionens första handelskonferens för förtroendevalda hölls i Stockholm i oktober.