Splittrat konjunkturläge i handeln

Svensk ekonomi mattas av, men det är inte en faktisk lågkonjunktur. Det är slutsatserna från Unionens konjunkturrapport som presenterades i mitten av november. Trots butiksdöden är förväntningarna inom handeln svagt positiva.