Så kan svensk handel bidra till integrationen

Detaljhandelssektorn har stor potential att bidra till integrationen av utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden. Men för att det ska lyckas krävs att handlare funderar kring sin egen roll, menar två forskare i en ny rapport.