"Rakt igenom pinsamt"

Företag med jämställda styrelser har bättre lönsamhet. Trots det saknar en tredjedel av de största företagen inom detaljhandeln helt kvinnor i sina styrelser. Något som riskerar att på sikt minska både lönsamhet och arbetstillfällen. Det menar Amanda Lundteg, vd på stiftelsen Allbright.