Många strider om provisionslön

Unionens juridiska sektion driver allt oftare ärenden där medlemmar inte får ut den provisionslön de anser sig har rätt till. Inte minst inom handelsbranschen, där rörlig lön är vanligt, hör medlemmar av sig för att deras arbetsgivare tolkar provisionavtalet på annat sätt än de själva.