”De yngre ser det som en självklarhet att vara med”

Anna Tonelli på Menigo började sin fackliga karriär på Toys R Us. När hennes klubbkollega på nya jobbet fick nys om hennes bakgrund var han inte sen med att rekrytera henne till styrelsen. Som klubbordförande jobbar hon nu hårt för att öka medvetenheten hos medlemmarna.