Chatbotar allt mer poppis i växande e-handel

Användandet av chatbotar ökar explosionsartat. En undersökning visar att det 2011 var tre procent som svarade att de tillfrågade en chattfunktion i kontakten med kundtjänst. 2016 var siffran upp i tio procent och 2017 låg den på 16 procent. För e-handeln innebär det här enorma möjligheter – och tanken är inte människor ska ersättas utan chatrobotarna fungerar i hög grad som komplement.