Svag löneutveckling i life science trots goda tider

Trots stark ekonomisk tillväxt har lönerna bland tjänstemän ökat mindre i absoluta termer jämfört med under förra högkonjunkturen. Skälen kan vara lägre produktivitet, ökad global konkurrens och att man håller sig mer till det lönesättande märket. Inom life science frågar sig nu anställda varför de goda tiderna inte har gett avtryck på lönekontot.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?