Ropen skalla för alla sjuka

Patientföreningarna blir fler och starkare. De utgör ett socialt nätverk, bidrar med mentalt stöd och unik expertis vid allvarliga sjukdomar. Men de är också en allt tyngre spelare i vårdens utveckling. Hur jobbar de? Vilka frågor driver de? Och vilken skillnad gör de?

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?