Vattenfall stöder utbildning av nya kärnkraftstekniker

Energibranschen i allmänhet och kärnkraftssektorn i synnerhet har ett stort rekryteringsbehov. På Uppsala universitet läser några studenter ett högskoleingenjörsprogram skräddarsytt för en karriär inom kärnkraftsteknik.