Traineeprogram ska skapa intresse för kärnkraft

För att marknadsföra sin kärnkraftsverksamhet, både externt och internt, startar nu Vattenfall ett traineeprogram. Det hoppas man ska skapa ett intresse för bolaget på studentmarknaden och underlätta de cirka 300 nyrekryteringar som behövs under det kommande året.