Energibranschens snabbspår kan få fortsättning

Tanken med pilotprojektet Korta vägen energi var inte bara att hjälpa nyanlända elkraftsingenjörer in på den svenska arbetsmarknaden, utan även ett sätt att råda bot på kompetensbristen i energibranschen. Nu ska projektet utvärderas, men kommer med stor sannolikhet att få en fortsättning.