Sifferlöst avtal ger utdelning – men kräver mycket jobb

Närmaste chef sätter lön, och det finns ingen garanterad ökning eller ens angivet utrymme. Det ställer krav på lokala fack och arbetsgivare. Därför ordnade parterna som tecknar avtal för energibranschen en välbesökt konferens för att utbyta erfarenheter.