Så ska palmoljan försvinna

Palmoljeproduktion leder till avskogning och högre klimatpåverkan. Därför fasas palmolja ut ur EU:s satsning på förnybar energi. Detta har EU-kommissionen slagit fast, men öppnar samtidigt för undantag.