Så ska östgötsk högtemperaturlagring bli världsledande

Energibolaget Tekniska verken undersöker möjligheten att bygga världens största högtemperaturlager, 300 meter ner i berggrunden. Lagret skulle bli både miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt för Linköping framförallt under det kalla vinterhalvåret. Men lagrets framtid hänger på teknikutvecklingen och elpriset.