Så går snabbspåren i energibranschen

Energibranschen uppskattar att det kommer behövas 3200 ingenjörer och tekniker under de kommande tre åren. Var ska branschen hitta den kompetensen? Kanske bland alla dem som sökt asyl i Sverige under de senaste tre åren. Projektet "Välutbildade nyanlända" är ett steg in i branschen.