Så bra är arbetsmiljön i energi- och miljöbranschen

Både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön på landets företag inom energi- och miljöbranschen har förbättrats, visar Unionens Arbetsmiljöbarometer. Men det finns mer arbete kvar att göra.